Creëer betere. Multimodale.
  • Inzichten
  • Diensten
Met persoonlijke mobiliteitsdata
  • Software en dataservices voor het begrijpen
    en verbeteren van reisgedrag
  • Maak gebruik van gedetailleerde kennis van
    individuele reizen en verblijfplaatsen

Hoe verplaatst Nederland zich

4-weekse trendlijn modal split Nederland

Percentage verplaatsingen met een specifiek vervoermiddel per dag

No Data Found